Page 1 - FarmaNed 34
P. 1

2022 - İLKBAHAR                                           SAYI 34


 2022 - İLKBAHAR


 BÜYÜYORUZ… Çiçeklerin açtığı, doğanın uyanı ıyla beraber insanların da
 yeniden doğmu çasına canlandığı bir baharı daha birlikte
 kar ılıyoruz. Sektördeki 60. yılımızı kutlarken, yenilenmekte

 olan pek çok sürecimizle birlikte Nevzat Ecza Deposu olarak
 ubelerimize bir yenisini daha ekleyerek büyümenin
 gururunu ya ıyoruz.

 19. ubemizle Tarsus-Mersin’de de

 eczacılarımızın hizmetindeyiz.  Gilead Sciences
            Türkiye

            Marmara Üniversitesi
            Eczacılık Fakültesi

            Çocuk ve Ergenlerde
            Sınav Kaygısı


            S
nd
r
m S
stem
            Hastalıkları


                                       İ H T İ YA Ç  VA R S A 60 YIL D I R İL A C I BİZD E
 ww w .nevz a tecza.com . t r                                ww w .nevz a tecza.com . t r
   1   2   3   4   5   6