Page 3 - FarmaNed 33
P. 3

Değerli meslektaşlarım,

     Yeni bir yıla girerken, pandemi ikinci yılını tamamlamış ve halen  2022 yılı Nevzat Ecza Deposu açısından özel bir anlam taşı-
     çok sayıda ülkede ciddiyetini koruyarak yeni varyantlar ortaya  yor. 1962 yılında kurulan şirketimizin bu yıl sektördeki 60. yılını
     çıkarmaktadır. Son aylarda ülkemizde günlük vaka sayısının hız- kutluyoruz. Bu uzun yolculuğumuzda bize eşlik eden ve destek
     la artması sebebiyle tedirginlik yaratan korona virüs, aşılı kişiler- veren tüm paydaşlarımıza; başta çalışanlarımız, eczacılarımız ve
     de genellikle hafif seyirli olsa da yine de maske ve sosyal mesafe  tedarikçilerimize teşekkürü bir borç biliriz. 60. yılımız vesilesiyle
     gibi tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini göstermektedir. şirket logomuzu yenileme kararı aldık. Nevzat Ecza Deposu’nu
     2021 yılında gerçekleşen hızlı aşılama kampanyasıyla toplumun  geleceğe taşıyacak olan ivmeyi, dinamizmi, paydaşlarıyla olan
     önemli bir bölümü bağışıklık kazanmış, yeni yapılan hatırlatma  uyumu ve iş birliğini temsil eden yeni logomuzu bu yıl itibariyle
     dozlarıyla da süreç halen devam etmektedir. Türkiye bu konuda  kullanmaya başladık. Bu değişimle beraber kurumsal kimliğimizi
     pek çok ülkeden daha hızlı yol kat etmiş ve kısa sürede birden  de baştan aşağı yeniliyoruz. İş süreçlerimizi daha verimli hale
     fazla çeşit korona virüs aşısını temin ederek toplum bağışıklığını  getirerek değerli eczacılarımıza daha kaliteli bir hizmet sunabil-
     en üst seviyeye ulaştırmıştır.             mek için bu yıl da çok çalışacağız.
     Ülke ekonomisinde; özellikle son aylarda döviz kurlarında ya- Kurumsal yayınımız farmaNED’in bu sayısında, özel dosya bö-
     şanan hızlı iniş çıkışla beraber ciddi değişimler olmuş, iş çev- lümünde “Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları”nı ele alıyoruz. Vü-
     releri başta olmak üzere tüm vatandaşlar olumsuz etkilenmiş  cudumuzun önemli duyu organlarını birbirine bağlayan KBB
     ve hayat pahalılığı eskisinden çok daha fazla gündeme gelerek  sisteminin düzgün çalışması bizi hayata bağlarken, bu organ-
     halkımızı psikolojik olarak da yıpratmıştır. Devletin bir an önce  lardan birinde yaşanacak sıkıntılar günlük hayatımızı da önem-
     ekonomik verileri iyileştirecek tedbirleri almasını ve yeni yılda  li ölçüde etkiler. En sık görülen KBB sorunlarını, belirtilerini ve
     çok daha öngörülebilir bir ortamda ekonomik hayatın verdiği  tedavi yöntemlerini değerli uzman hekimlerin kaleminden size
     açıkları kapatmasını temenni ediyorum.         aktarıyoruz.

     İlaç sektörü de döviz kurlarındaki dalgalanmadan en çok et- Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan TEB Olağan Büyük Kongre-
     kilenen sektörler arasında yer alıyor. Türkiye’deki ilaç fiyatları  si’nde TEB Başkanlığına seçilen değerli meslektaşım Ecz. Arman
     bilindiği gibi referans ülkelerdeki ilaç fiyatlarına bakılarak, her  Üney’i tebrik ediyor, ona ve merkez heyetine yeni görevlerinde
     yıl güncellenen ortalama Avro kurunun %60’ı baz alınarak be- başarılar diliyorum. Yeni yılda tüm olumsuzlukların geride kal-
     lirleniyor. Şubat ayında yapılacak olan fiyat düzenlemesinin tüm  masını, 2022 yılının ülkemize sağlık ve huzur getirmesini te-
     sektör açısından tedarik zincirindeki sürdürülebilirliği sağlama- menni ediyor, tüm meslektaşlarımın yeni yılını kutluyorum.
     sını temenni ediyorum.
                                                      Saygılarımla,
                                                  Ecz. Emin KARPUZCU
                                                  Nevzat Ecza Deposu
                                                 Yönetim Kurulu Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8