Page 6 - FarmaNed 33
P. 6

İLAÇ
         SANAYİ


                                  Türkiye sağlık sektöründe 35 yılı aşkın
                                  süredir üretim yapan Polifarma, %100 yerli
                                  ve milli bir ilaç şirketi olarak karşımıza
                                  çıkıyor. Hastane ilaçları ve serum alanında
                                  Türkiye’nin en çok tercih edilen firmaları
                                  arasında yer alırken, ilklere öncülük etmeyi
                                  sürdürüyor. Polifarma Genel Müdürü
                                  Mehmet Asri ile şirketin yenilikçi ve
                                  modern yaklaşımını, ürün portföyünü,
                                  yatırımlarını ve yeni projelerini konuştuk.                                  Polifarma Genel Müdürü
                                  Mehmet Asri
     Sayın Asri; ilaç ve kozmetik sektöründeki 20 yılı aşkın  Yaptığım iş her ne olursa olsun, en iyisini yapmak, en yüksek mertebe-
     deneyiminizin ilk adımını nasıl attınız?        sine ulaşmak her zaman idealim oldu. Finans sektöründe dolu ve etkili
     Merhaba, bu soruya cevap vermek için sizi biraz daha geçmişe götür- bir kariyer yaparken, 2001 krizi ile çalıştığım banka önce TMSF’ye dev-
     mem gerekecek; Alman Lisesi’nde okuduğum yıllarda ne olmak, ne  roldu ardından da kapandı. O dönem sevgili eşimin de içinde bulundu-
     yapmak istediğimle ilgili kararlarımı almış; büyükelçi olma hedefime  ğu, düzenini ve iş gerekliliklerini çok iyi bildiğim ilaç sektörüne geçme
     doğru kararlı adımlarımı atıyordum. Ülkenin en iyi fen bilimleri ve ma- kararı verdim ve önemli bir firma ile anlaşarak ilaç sektörüne adım at-
     tematik eğitimini veren kurumlarından birinden mezun olmama kar- tım. Finans yöneticisi olarak başladığım kariyerim, aynı grubun içeri-
     şın, büyükelçilik hedeflerim için o zaman Türkçe –Matematik puanları  sinde yer alan kozmetik ve kişisel bakım firmasında direktörlük, global
     ile kabul edilen Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne girdim. bölge sorumlulukları ve ardından genel müdürlüğe kadar yükseldi.
     Okuldaki önemli hocalarımdan biri ve aynı zamanda akademik danış- Yani aslında sektöre girişi herhangi bir şans ya da tesadüfe değil, planlı
     manım Prof. Dr. Sayın İlter Turan’ın beni hedefime giden yolda kar- oluşuma ve kararlılıklarıma dayanıyor. Louis Pasteur’un da dediği gibi,
     şıma çıkacak gerçeklerle yüzleştirmesiyle; yeteneklerimi, eğitimimi,  “Şans hazırlıklı zihinlerden yanadır”.
     lisan bilgilerimi de göz önünde bulundurarak o dönemde trend olan  Polifarma ile danışmanlık yaptığım bir dönemde tanıştım ve Polifar-
     başka alanlara yönelmemi sağladı.            ma’nın bugün faaliyetlerine ve ticari başarısına yansıyan yüksek po-
     Yeni kararlar ve yönlendirmeler ile bölümle de alakalı olabilecek  tansiyeli ve global bir lider olma hedefinden çok etkilendim. Polifar-
     önemli bir bankanın, özel eğitimleri ve değerlendirmeleri neticesinde,  ma %100 yerli sermayeli bir firma olmasına karşın, yüzünü dünyaya
     hazine bölümünde döviz masasında profesyonel kariyerim başladı.  dönmüş, kalite ve başarıyı da pusula yapmış bir şirket. Bu yapının bir
     Aynı dönemde görev yaptığım iş kolunda en yüksek noktaya erişmek  parçası olmak ve global liderlik hedefine ekipçe birlikte koşmak benim
     amacıyla işletme yüksek lisansımı da tamamladım.    için çok keyifli ve gurur verici bir yolculuk.
   4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11