Page 1 - farmaNed 35
P. 1

2022 - SONBAHAR                                            SAYI 35


 2022 -

 SONBAHAR

              Bayer Tüketici Sağlığı
              Türkiye Ülke Müdürü
              Erdem Kumcu
 Hoş geldin        Gazi Üniversitesi

 Sonbahar!         Eczacılık Fakültesi              Çocuklarda Myop


              Bahar Depresyonu

 Yine manzarasıyla büyüleyen bir sonbahar geldi. Serin havaların,
 iddetli yağmurların ve dökülen yaprakların etrafımızı sardığı  Menopoz
 mevsime “Merhaba” diyoruz. Yeni ba langıçlara adım atılan bu
 dönemde, Nevzat Ecza Deposu olarak bizler de önemli bir geli im
 sürecine devam ediyoruz. Sektördeki 60. yılımızı kutlarken; yeni
 hizmet noktalarımızla büyüyor ve yenilenen süreçlerimizle hizmet
 kalitemizi artırmak için çalı ıyoruz.

 ww w .nevz a tecza.com . t r
                                         İ H T İ YA Ç  VA R S A 60 YIL D I R İL A C I BİZD E
                                                ww w .nevz a tecza.com . t r
   1   2   3   4   5   6