farmaNED - Nevzat Ecza Deposu Yayın Organı

Kurumsal

Nevzat Ecza Deposu, yarım asrı aşkın bir süredir ilaç dağıtım kanalı şeklinde eczanelere hizmet vermektedir. 1962 yılında Eczacı Nevzat Karpuzcu tarafından kurulan şirket, az sayıda personel ve tek bir dağıtım aracıyla çıktığı yolda bugün 1000’in üzerinde çalışanı ve Türkiye’nin dört bir yanında dağıtım yapan 300’ü aşkın servis aracıyla eczacıların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Kurulduğu günden bu yana Nevzat Ecza Deposu, gün geçtikçe değişen dünyamızda yenilikleri takip edip onlara mümkün olduğunca hızlı adapte olabilmeyi ve bu değişim sürecinde güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam etmeyi amaçlamıştır.

1962 yılında faaliyete geçen Nevzat Ecza Deposu, öncelikle Ankara’daki eczacılara hizmet vermeyi hedeflemiş, fakat yakın çevredeki illerden gelen talepler doğrultusunda hizmet ağını genişletmiştir. Yıllar geçtikçe ülkemizde hızla artan eczane sayısı, dağıtım ağını genişletme ve hizmet kalitesini geliştirme gerekliliğini doğurmuştur. Bu doğrultuda Nevzat Ecza Deposu 1998 yılından bu yana şubeleşme ve hizmet ağını genişletme politikası gütmektedir.

Aradan geçen 60 yıla yakın süreçte eczacılık ve ilaç sektörü büyük değişimlere uğramış, farklı uygulamalar ve teknolojik gelişmeler ile ecza depoculuğu yeni bir boyut kazanmıştır. Fakat bütün bunlar olurken değişmeyen tek şey sağlığın önemi olmuştur. Zaman zaman zorlu dönemlerden geçmiş olan bu sektörde Nevzat Ecza Deposu’nun eczacılara sadece ticari yönden değil, meslektaş olarak yaklaşması ve güven sağlaması, yaklaşık altmış yıldır var olabilmesinin başlıca nedenleri arasındadır.

Mesleki kimliği ve ilkeli ticaret anlayışı sayesinde daha nice yıllar eczacılığın, dolayısıyla halkın hizmetinde olmayı amaçlayan Nevzat Ecza Deposu, kuruluşunun 50. yılında çıkarmaya başladığı farmaNED adlı yayın organıyla tüm sektör paydaşlarıyla daha sıkı bir iletişim içinde olmayı hedeflemektedir. 

 
3WTURK CMS v8.3.1