Page 1 - FarmaNed 33
P. 1

2022 - KIŞ                                              SAYI 33

 2022 -

 KIŞ
                                            Polifarma Genel Müdürü
 Yeni yılda    ROMANTİK BİR KIŞ MASALI                       Mehmet Asri


 yeni ba langıçlar  Doğu                                Ege Üniversitesi
                                            Eczacılık Fakültesi

       Ekspresi                                  Çocuğunuz
                                             S	ze Bağımlı mı?

                                            Kemanın Ses	ne
                                            Kulak Ver

 İlaç sektöründeki 60. yılımızı kutlayacağımız bu yıla ba larken,
 kendimizi geli tirmek ve yenilemek adına yeni kararlar aldık.
 Nesiller boyu süren i imizde geleceğe uzanırken; dinamizmin
 yanı sıra payda larımızla olan uyum ve i birliğimizi simgeleyen

 logomuz ile yeni yıla yeni bir ba langıç yaptık.


 Yeni ba langıçlar geleceğinize ve
 hayallerinize uzanan bir köprü gibidir.
 2022’de de en taze umutlarınızın,

 hayallerinizin ve kirlerinizin gerçekle mesi
 dileğiyle, yeni yılınız kutlu olsun…


                                                Kulak
                                                Burun
           TARİH VE SANAT
           KOKAN ŞEHİR                               Boğaz
 ww w .nevz a tecza.com . t r                                 Hastalıkları

                                       İ H T İ YA Ç  VA R S A 60 YIL D I R İL A C I BİZD E
                                              ww w .nevz a tecza.com . t r
   1   2   3   4   5   6