Page 3 - farmaNed 36
P. 3

Değerli meslektaşlarım,

     Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından yaralar  Sektörümüze bakacak olursak; son aylarda yapılan ilaç fiyat ve
     sarılmaya çalışılıyor. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden- kademe düzenlemeleriyle, özellikle eczacılarımızın brüt karlı-
     lere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.  lıklarında iyileştirme yapılmıştır. Benzer iyileştirmelerin dağıtım
     Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu felakette ülkemiz  kanalları açısından da ivedilikle ele alınması gerekliliği birçok
     için depremin ne kadar önemli bir konu olduğunu ve afetle- toplantıda dile getirilmiş, sektörün sürdürülebilirliği açısından
     re karşı her zaman milletçe tedbirli olmanın önemini üzülerek  bunun önemine vurgu yapılmıştır. Bugün hala sürmekte olan
     görmüş olduk. Depremden sonra ülkemizde yaşanan yardım  ilaç tedarik sıkıntısının çözümü ancak sektörün tüm paydaşları-
     seferberliği tüm dünyaya örnek olmuş, milletimizin adeta ke- nın yararına olacak düzenlemelerle mümkün olabilecektir.
     netlenerek ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için verdiği  Nevzat Ecza Deposu olarak 60. yılımızı geride bıraktığımız 2022
     mücadele sınırlarımızın ötesine taşmıştır. Olağanüstü hal ilan  senesinde Tarsus-Mersin’de yeni bir şube açarak hizmet ağımızı
     edilen illerimizde yaşamın normale dönebilmesi için pek çok  genişletmiştik. Bu yıl ise uzun süredir çalışmalarına devam edi-
     alanda çalışmalar hızla devam etmekte, özellikle eğitimin yeni- len Konya şubemizi açıyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Nevzat
     den başlayabilmesi için büyük çaba sarf edilmektedir. Depremin  Ecza Deposu’nun 20. şubesi olarak faaliyete geçen depomuz-
     ekonomik etkileriyse halen hissedilir ölçüde olup, iş hayatını her  la Konya ve Karaman’daki değerli eczacılarımızın hizmetinde
     alanda olumsuz etkilemektedir.
                                 olacağız. Şirketimiz her geçen yıl büyümeye ve dağıtım kanal-
     İlaç sektörümüz de bu depremlerde önemli kayıplar vermiştir.  larında fark yaratacak fikirlerle teknolojik ve kurumsal altyapı
     Yaşamını yitiren değerli eczacılarımıza, hekimlerimize ve tüm  yatırımları yapmaya devam etmektedir. 60. yıl vizyonumuzla;
     sektör çalışanlarına Allah’tan rahmet dilerken, depremde zarar  Geçmişin İzinde, Geleceğin Peşindeyiz.
     gören tüm sektör paydaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yine  14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
     bu olayda da ilaç tedarik zincirinin önemi görülmüş ve ilaç te- ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu vesileyle sizlerin
     miniyle ilgili olarak eczacı odalarımız ve TEB ilk günden itiba- Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
     ren büyük bir seferberlik başlatmışlardır. Gerek dağıtım kanalları
     gerekse ilaç firmalarının da desteğiyle afet bölgesine önemli
     miktarda tıbbi malzeme ve ilaç sevkiyatı yapılmıştır. Bölgede                   Saygılarımla,
     kurulan sahra eczaneleriyle ilaç ihtiyacı zorlu şartlara rağmen              Ecz. Emin KARPUZCU
     karşılanmaktadır.                                     Nevzat Ecza Deposu
                                                 Yönetim Kurulu Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8