Page 6 - farmaNed 36
P. 6

İLAÇ SANAYİ

                                 Sayın Arslan, sizi biraz tanımak isteriz. Uzun zamandır ilaç
                                 sektöründe yer almanızın hikayesini bizimle paylaşır mısınız?
                                 İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Kimya Mühen-
                                 disliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldum. Ardından İstanbul
                                 Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde MBA programını tamamla-
                                 dım. 1987-1990 yılları arasında Bilim İlaç bünyesinde Üretim Planlama
                                 Departmanı’nda çalışma hayatına başladım. 1990 yılında Ali Raif İlaç’ta
                                          sırasıyla Planlama Müdürü, Ürün Müdürü,
                                          Pazarlama Müdürü, Pazarlama Direktörü ve
                                          Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Mü-
              Türkiye sağlık sektörünün köklü firmalarından      dür Yardımcılığı görevlerini üstlendim. 1 Ekim
          biri olan ve 1963 yılından beri ilaç sektöründe faaliyet    2020 itibari ile 30 yıldır çalıştığım firmamda
                                          Genel Müdürlük görevine atandım ve halen
         gösteren Ali Raif İlaç Sanayi; yüzde yüz yerli sermayesi     devam etmekteyim.
           ile yaşama değer katma misyonunu sürdürerek ilaç       İlaç sektörünün çok özellikli bir sektör oldu-
          endüstrisinde gün geçtikçe başarısını arttırıyor. Firma     ğunu düşünüyorum, bu sebepledir ki mezun
                 hakkındaki tüm detayları öğrenmek için      olduğum yıllarda bilinçli olarak severek ve is-
           Ali Raif İlaç Sanayi Genel Müdürü Nihal Arslan ile      teyerek bu alanı seçtim. Hiçbir gün de pişman
                     keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.    olmadım. Çünkü insana ve sağlığa hizmet et-
                                          mek yaptığımız işe büyük anlam kazandırıyor
                                          ve bunun bir parçası olmak beni mutlu ediyor.
   4 |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11