Page 4 - FarmaNed 29
P. 4

Sayı: 29 / ARALIK 2020 • Yaygın süreli yayın • 3 ayda bir yayımlanır • www.farmaned.com                      İÇİNDEKİLER      İLAÇ SANAYİ        FAKÜLTE          ÖZEL DOSYA         BESLENME
      UCB PHARMA         SÜLEYMAN DEMIREL      AYAK            EV YOĞURDU
      TÜRKIYE ÜLKE LIDERI    ÜNIVERSITESI        SAĞLIĞI           MUCIZESI
      SINAN KIRICI        ECZACILIK FAKÜLTESI

      Belçika merkezli çok uluslu bir  Süleyman Demirel Üniversitesi  Ayaklarda görülen ağrı,  Türk mutfağında da önemli bir
      biyoteknoloji şirketi olan UCB  Eczacılık Fakültesi; mesleğini  kızarıklık, morarma, şişme,  yeri bulunan ve çok besleyici
      Pharma, dünyada yaklaşık 40  en iyi şekilde icra edecek  şekil bozuklukları gibi bazı  olan yoğurdun düzenli olarak
      ülkede faaliyet göstermeye  eczacılar yetiştirmeye devam  sinyaller; basit gibi görünse  tüketilmesi sağlık açısından
      devam ediyor.       ediyor.          de önemli olabiliyor ve tedavi  birçok yarar sunuyor. Özellikle
                                 edilmezse ortopedik sorunlara  ev yoğurdunun sağlığa faydaları
                                 yol açabiliyor.      saymakla bitmiyor.

      sayfa 4          sayfa 10          sayfa 24          sayfa 42


                        İmtiyaz Sahibi     Yayın Yönetim Yeri     Editör
                        Nevzat Ecza Deposu   Nevzat Ecza Deposu     Ecem Koçer
                        Tic. ve San. A.Ş. adına Tic. ve San. A.Ş.
                        Emin Karpuzcu                   Sanat Yönetmeni
                                    Oğuzlar Mah. 1370. Sok.  Fatih Çetin
                        Sorumlu         No: 7/1 Balgat / ANKARA
                        Yazı İşleri Müdürü   T: (0312) 287 74 04    Grafik Tasarım
                        Harika Karpuzcu Dilik               Gülden Karadeniz
                                    www.nevzatecza.com.tr
                                    farmaned@nevzatecza.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9