Page 1 - farmaNed 36
P. 1

2023 - İLKBAHAR                                           SAYI 36

 2023 -
 İLKBAHAR


            Ali Raif İlaç Sanayi
            Genel Müdürü
            Nihal Arslan

            Özel Dosya :
            Çocuk Psikolojisi


            Depremden Etk lenen
            Çocuklar


            Gece Yeme Bozukluğu
 BİRLİKTE        Sendromu

 BÜYÜYORUZ
 Uzun süren kı ın ardından bahar güne ini ve çiçekleri
 selamlıyoruz. Rengarenk bir sayıyla daha sizlerle olmanın
 heyecanını ya ıyoruz. "Geçmi in izinde, geleceğin pe inde"
 mottomuz ile ubelerimize bir yenisini daha ekleyerek
 20. ubemizle Konya’da da eczacılarımızın hizmetindeyiz.

 ww w .nevz a tecza.com . t r
                                      İ H T İ YA Ç  VA R S A 60 YIL D I R İL A C I BİZD E
                                             ww w .nevz a tecza.com . t r
   1   2   3   4   5   6