Page 22 - FarmaNed 30
P. 22

AİLE









     EVDE ÇOCUKLARLA


     OYNANABİLECEK                                  Zeynep Sancak


     OYUNLAR                                     Liv Hospital Ulus
                                              Çocuk Psikoloğu





























      Pandemi nedeniyle çocuklar parklardan ve açık alanlardan uzaklaşarak evde daha çok zaman
      geçirmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır gününün büyük bir bölümünü evde geçirmeye
      alışan çocuklara alternatif oyunlar sunulmadığı takdirde, tüm zamanlarını ekran karşısında
      geçirme eğiliminde olurlar. Hem evde ailece zaman geçirmeyi hem de çocukların öğrenmesini
      sağlayacak oyunları uzmanımızdan öğreniyoruz.



      MASA TOPU                       BALONLA BADMİNTON

      Yaş: 3 yaş ve üzeri                   Yaş: 4 yaş ve üzeri
      Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri             Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
      Ne lazım? Pamuk, masa                  Ne lazım? Sopa ya da kaşık, balon

      Nasıl oynanır? Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etra- Nasıl oynanır? İki oyuncu şişirilmiş bir balonu kaşık veya sopa
      fında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için  yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan veya yere
      çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama  düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır.
      sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanı- Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekânsal alanda planlama yap-
      na göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her  ma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket
      yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu  etme becerilerini geliştirir. Oyunlar genel olarak çocuklara birçok
      kazanır.                        avantaj sağlar. Bu tarz etkinlikler erken yaşta hareket ve el be-
      Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekânsal alanda planlama  cerilerinin geliştirmesine yardımcı olur. Çünkü oyunlar sırasında
      yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir. çocukların kasları ve iskelet sistemi çalışır. Bu da çocuğu geliştirir.





   20
   20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27