Page 20 - FarmaNed 30
P. 20

HERKES İÇİN
         SAĞLIK
     KANSERDE


     UYGULANAN


     HORMON TEDAVİLERİ                               Prof. Dr. Serdar Turhal
                                            Anadolu Sağlık Merkezi
                                            Medikal Onkoloji Uzmanı

                                 Hormonlar vücudun ürettiği protein ve benzeri yapılardır. Vücut
        Yeni geliştirilen ilaçlar ve tedavi yolları ile  bu hormonlar sayesinde hücrelerin çalışmasını düzenler. Örneğin
                                 vücudun bazı bölgeleri cinsiyet hormonlarına bağımlıdır; östrojen,
       günümüzde kanserde kullanılan iyileştirme     testosteron gibi. Bu bezlerin görevlerini yerine getirebilmesi için
     yöntemleri oldukça ilerledi. Bunlardan birisi de    bu hormonlara ihtiyaç vardır. Ancak hormonların rolü yalnızca bu-
       hormonterapi. Kanserde uygulanan hormon       nunla kısıtlı değildir. Örneğin tiroid hormonları, kortizon, adrenalin
       tedavilerinin çeşitlerini, nasıl yapıldığını, yan  ve insülin gibi hormonlar vardır ve bunların hepsinin görevi değişik
         etkilerini, kimlere uygulanmasının doğru    organlar üzerindedir.
                                 Meme kanseri ve prostat kanseri tedavi sürecinde uygulanan hor-
       olduğunu ve daha birçok sorunun cevabını
                                 mon tedavileri farklı çeşitlerdedir ve farklı türdeki hastalara uygula-
               uzmanımızdan öğreniyoruz.     nır. Pandemi döneminde de aksatılmaması gereken hormon teda-
                                 visinin tüm detaylarını birlikte değerlendirelim.
   18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25