Page 19 - FarmaNed 30
P. 19

Bade İzgi                        Çelen Önder
                  Eczacılık Fakültesi                  Eczacılık Fakültesi
                  2. sınıf öğrencisi                   3. sınıf öğrencisi
     Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?           Eczacı olmaya nasıl karar verdiniz?
     Lise hayatım boyunca kimya alanına ve laboratuvara karşı hep ilgi  Her zaman biyoloji ve kimya gibi dersleri seven bir öğrenci olarak
     duydum. İleride de bununla ilgili bir mesleğim olmasını hayal ediyor- sağlık alanındaki meslekler içinden tercihlerimi yaptım. Eczacılık-
     dum. Tercih döneminde ailemin de önerileriyle eczacılık mesleğini  tan önce yazdığım başka bölümler olmasına rağmen her zaman
     daha detaylı araştırmaya, incelemeye başladım ve eczacılığın kesin- “İyi ki eczacılığı kazandım” dedim. Bölümümü okula gittiğim andan
     likle idealim olan bir meslek olduğuna karar verdim.  itibaren sevdim ve önemini fark ettim. Umarım gelecekte mesleği-
                                 min sorumluluklarını ve gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getire-
     Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih  bilen, insanlığa ve ülkeme yararlı bir eczacı olurum.
     etmenizin sebebi nedir?
     Yeni açılan bir okul olmasına karşın okulun imkanları, öğretim üye- Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih
     lerinin akademik seviyesi ve tecrübesi konusunda birçok yerden bilgi  etmenizin sebebi nedir?
     aldım. Okula gelip akademik kadrodaki hocalarımla yüz yüze tanış- Lokman Hekim Üniversitesi’ni tercih etmemin en büyük sebebi
     tığımda bir öğrenciyle ne kadar çok ilgilenildiğini ve hayalleri konu- eczacılık akademik kadrosunun çok donanımlı olmasıydı ve öğ-
     sunda ne kadar çok destek verildiğine şahit oldum. Bunun sonucun- rencilik hayatımda bunun avantajını fazlasıyla yaşadığımı, çok iyi ve
     da tercih listemin ilk sırasına Lokman Hekim Eczacılık Fakültesi’ni
     yazdım.                         dolu dolu bir eğitim aldığımı söyleyebilirim. Tanıtım günlerinde ilk
                                 kez üniversitemi gezdiğimde laboratuvarların bu kadar yeni, ter-
     Mezuniyet sonrası kariyer planınızdan bahseder misiniz? temiz ve son teknolojik ekipmanlarla donatılmış olması çok ilgimi
                                 çekmişti ve sonrasında da hocalarla konuştuğumda gerçekten bu
     Eczacılığın birçok alanı var ve bu çok büyük bir avantaj. Benim ilk  okulda okumak istediğimi anladım.
     olarak amacım uzman bir eczacı olmak; bunun için de EUS sınavına
     girip uzmanlık alanlarından biri olan klinik eczacılık alanında ilerle- Mezuniyet sonrası kariyer planınızdan bahseder misiniz?
     meyi ve sonrasında akademik kariyer yapmayı planlıyorum.
                                 Gelecekte akademisyen olmayı çok istiyorum çünkü okulumuzda
     Eczacılık mesleğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? öğrenci asistanlığı yapma fırsatım oldu. Bu deneyimlerim sırasında
     İnsanlık var olduğu sürece hiçbir şekilde eczacılık mesleğinin bite- akademik bir makale yazımını, literatür taramayı ve bilimsel araş-
     ceğini düşünmüyorum. Hatta gün be gün farklı alanlarda gelişmekte  tırma sürecini deneyimledim ve bu süreçten çok keyif aldığımı fark
     olduğunu şu an bile görmekteyiz. Bu açıdan bakarsak ilerde ecza- ettim. Bu yüzden amacım gelecekte bir bilim insanı olarak bilim
     cılık mesleğini tercih etmek isteyenlerin karşılarına birçok seçenek  için çalışabilmek ve öğretebilmek.
     çıkacaktır. Önemli olan kendi ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda en
     doğru alanı seçip o alanda ilerlemelidirler.      Eczacılık mesleğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
                                 Eczacılık çok kıymetli bir meslek; çünkü halka birinci dereceden
                                 sağlık danışmanlığı yapmak hem zor hem de çok önemli. Zira hala
                                 sağlık okur yazarlığı konusunda ülke olarak gelişmeye ihtiyacımız
           İnsanlık var olduğu sürece         var. Bu aralar gündemde olan, ilaçların eczane dışında yerlerde
         hiçbir şekilde eczacılık mesleğinin      (market ya da online mecralarda vb.) satılması veya gelecekte ro-
           biteceğini düşünmüyorum.          botik düzeneklerle halka ilacın ulaştırılması insan sağlığını çok bü-
                                 yük ölçüde ihmal ediyor. Bu gibi birçok nedenle ilaç hakkında en
                                 detaylı eğitimi alan meslek grubu olarak bize her alanda ihtiyaç
                                 olduğunu hissediyorum ve gelecek hakkında da iyimserim.

                                                     2021 / İLKBAHAR 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24