Page 14 - FarmaNed 30
P. 14

FAKÜLTE       Prof. Dr. Belma Gümüşel               Sayın Gümüşel, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
       Lokman Hekim Üniversitesi              Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1990 yılında
       Eczacılık Fakültesi Dekanı             mezun oldum, tüm akademik derecelerimi Hacettepe Üniver-
                                 sitesi’nde aldım ve yaklaşık 30 yıl Hacettepe Üniversitesi Ecza-
                                 cılık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Fransa
                                 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde misafir öğretim üyesi olarak
                                 bilimsel araştırmalarda bulundum. Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs
          Lisans  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık   Türk Cumhuriyeti’ndeki farklı eczacılık fakültelerinin eğitimleri-
              Fakültesi, 1990           ne lisans ve lisansüstü düzeyde ders vererek ve öğretim üyesi
       Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Eczacılık   yetiştirerek katkıda bulundum. Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon
              Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji  Derneği’nin kurucularındanım ve uzun yıllar genel sekreterlik
              Anabilim Dalı, 1993         görevini yürüttüm. Ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulu değer-
         Doktora  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık  lendiricisi olarak görev yapıyorum ve üniversitelerde ‘kalite’ kav-
              Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji  ramının yerleşmesine çok önem veriyorum. Hacettepe Üniver-
              Anabilim Dalı, 1999         sitesi Eczacılık Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı
                                 Başkanlığı dahil birçok idari görevde bulundum. Nisan 2018’de
         Doçent  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık   Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olarak; Ankara’da ‘İlk Vakıf
              Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji  Eczacılık Fakültesi’ olarak açılan Lokman Hekim Üniversitesi
              Anabilim Dalı, 2004
                                 Eczacılık Fakültesi kurucuları arasında bulunmak, bugüne ka-
         Profesör  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık   dar edindiğim deneyimi hem eğitimimiz hem mesleğimiz için
              Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji  yenilikçi yaklaşımları daha hızlı uygulayabilmek için kullanmak
              Anabilim Dalı, 2010;         adına yeni üniversitemize geldim. Lokman Hekim Üniversitesi
              Lokman Hekim Üniversitesi      Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü olarak görev aldım. 31
              Eczacılık Fakültesi, Farmasötik   Ocak 2019’dan bu yana ise Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini
              Toksikoloji Anabilim Dalı, 2018.   yürütüyorum.
   12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19