Page 11 - FarmaNed 30
P. 11

BAYER G4A GİRİŞİM

      HIZLANDIRMA PROGRAMI


      Bayer’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hız-
      landırma Programı’na başvurular 21 Mart’a kadar devam ediyor. Prog-
      rama; sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına yönelik dijital çözümler
      sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviye
      bir girişime sahip olan girişimciler katılabiliyor. Her yıl düzenlenen ve glo-
      balde 35 ülkede devam eden bu projede seçilen girişimciler 60’ar bin TL
      hibe ile desteklenecek ve 100 günlük online eğitim programı ve mentor-
      luk desteği alacak. Ayrıca Bayer sunduğu iş birliği imkânları ile programa
      katılmaya hak kazanan girişimcilerin networklerini genişleterek ürünlerini
      geliştirmelerine katkıda bulunacak.


      PHARMACTIVE İLAÇ’TA

      “DUMAN YOK İZİN VAR”

      Pharmactive İlaç, “Duman Yok, İzin Var” projesini hayata ge-
      çirerek sigara kullanmayan çalışanlarının yıllık izinlerine 2 gün
      idari izin ekliyor. Proje kapsamında, Pharmactive, bünyesinde
      çalışan yaklaşık 900 kişiden sigara içmeyen ve sigarayı bıra-
      kacaklara yıllık 2 gün ek izin verecek. Proje, 2021 yılı itibariyle
      fabrika, merkez ve saha olmak üzere tüm lokasyonlarda ça-
      lışan gruplar için uygulamaya konuldu. 
      Bu kararın şirketin yönetim kurulunda alındığını belirten Phar-
      mactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner; “Uygulamadan
      herhangi bir ayrım gözetmeksizin ülke genelindeki persone-
      limizin tümü faydalanabilecek. Projemiz, ‘sigara başta olmak
      üzere, elektronik sigara, tütün ve tütün mamullerinin ve ben-
      zerlerinin kullanılmaması’ olarak sınırlandırıldı.” dedi.


      ABBOTT’TAN SAĞLIK

      ÇALIŞANLARINA HATIRA ORMANI


      Her yaştaki insanlara yönelik bilime dayalı beslenme ürünle-
      ri geliştiren küresel sağlık lideri Abbott, gece gündüz çalışan
      sağlık profesyonelleri adına bir hatıra ormanı oluşturdu. Bu
      kapsamda Kırklareli'nde 30 bin fidan dikildi. Abbott Türkiye
      Nütrisyon Genel Müdürü Ebru Kaya şöyle konuştu; “En zorlu
      günlerde canları pahasına insanlığa umut ve nefes olabilmek
      için çalışan sağlık profesyonellerine büyük bir minnet duyu-
      yoruz. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak ve Türki-
      ye'deki sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı göstermek için
      Kırklareli'nde 30 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturduk. Tıpkı
      bu fidanların doğaya hayat vermesi gibi sağlık çalışanları da ül-
      kemize hayat verecek”.

                                                     2021 / İLKBAHAR 999
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16