Page 6 - FarmaNed 30
P. 6

İLAÇ
         SANAYİ
                                 Bristol Myers Squibb
                                 Türkiye Genel Müdürü
                                 Ece Kaşıkcı


                                 Sayın Kaşıkcı; 2014 yılından bu yana BMS Türkiye’de görev
         Ciddi hastalıkların tedavisinde öncü,      almaktasınız ve ilaç sektöründe 20 yılı aşkın bir tecrübeniz var.
                                 Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
       yenilikçi ilaçları keşfetmeyi, geliştirmeyi     BMS ailesinin bir üyesi olmadan önce 18 yıl boyunca ilaç sektöründe
           ve sunmayı misyon edinen global       çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2014 yılında da BMS Türkiye’ye ka-
     biyofarmasötik şirketi Bristol Myers Squibb;      tıldım ve sırasıyla finans direktörlüğü, İmmünoloji & Viroloji İş Birimi
     Türkiye’deki 25. yılında da ürünlerini pazara      direktörlüğü görevlerini üstlendim. Şirketimizin stratejik iş öncelik-
                sunmaya devam ediyor.      lerinin belirlenmesi kapsamındaki çalışmalarda aktif rol aldım. 2017
      BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkcı         yılının ortasından itibaren ise çok severek çalıştığım BMS Türkiye eki-
                                 bine liderlik yapmanın gururunu yaşıyorum.
      ile şirketin yeni kurumsal kimliğinden, fark
       yaratan projeleri ve önümüzdeki dönem        BMS’nin global ürün portföyü hakkında bilgi alabilir miyiz?
     hedeflerine kadar birçok ayrıntıyı konuştuk.      Hangi alanlarda tedavi seçenekleri sunuyorsunuz?
                                 BMS olarak 133 yıldır zorlu hastalıklarla mücadelelerinde hastala-
                                 ra yardımcı olan yenilikçi tedavileri keşfetme, geliştirme ve onlara
                                 ulaştırma misyonu ile çalışıyoruz. Celgene’in satın alınmasıyla be-
                                 raber genişleyen ürün yelpazemizle dünyanın lider biyofarma şir-
                                 keti olma yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Tüm dünyada onkoloji,
                                 hematoloji, immünoloji, viroloji, kardiyovasküler, sinirbilim ve
                                 fibrotik hastalıklar alanında çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de çalış-
                                 malarımızı; immüno-onkoloji, hematoloji ve immünoloji alanla-
                                 rında yoğunlaştırıyoruz.
   4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11